Máy trộn thực phẩm nằm ngang 20kg cả thịt

232 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh