Máy trộn thịt hỗn hợp

232 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Máy trộn thịt hỗn hợp